Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Partnerzy


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 

Ośrodek Egzaminacyjny TGLS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

5 loga ue

Projekt „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego” jest realizowany w formule partnerskiej. Liderem projektu jest miasto Sosnowiec natomiast partnerami są: Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

6 loga ich troje

 Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projekt skierowany jest do mieszkańców dzielnic: Kazimierz Górniczy orz Juliusz w Sosnowcu w związku z wytycznymi Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Celem projektu jest podniesienie poziomu zdolności do samoorganizacji, aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców dzielnic: Kazimierz Górniczy i Juliusz w ramach PAL na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności problemów dotykających osoby korzystające ze wsparcia MOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparciem objętych zostanie 124 osoby wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji, szczególnie kobiety opiekujące się dzieckiem, osoby po 50 roku życia z niskim poziomem kwalifikacji zawodowych lub niskim poziomem wykształcenia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby ze znacznymi deficytami społecznymi) poprzez realizację działań integrujących lokalną społeczność, budujących tożsamość i spójność społeczną, aktywizujących społecznie i zawodowo osoby bezrobotne. Jednocześnie prowadzone są zajęcia edukacyjne i animacyjne dla dzieci i młodzieży.
Działania Instytutu Współpracy i partnerstwa Lokalnego; warsztaty aktywizacyjne, treningi umiejętności społecznych, konsultacje edukacyjne z zakresu orientacji zawodowej, prowadzenie Programu Aktywności Lokalnej, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy, staże u pracodawców,

Wartość projektu: 906 460, 31

Rekrutacja do projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu;
Punkt Terenowy Nr 6 - Zespół "Klimontów"
41-200 Sosnowiec, ul. Dobrzańskiego 99
tel. 32 296 98 18; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pracownik socjalny: Magdalena Gawrońska

D.P.


Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Klub Integracji Społecznej jest częścią projektu „Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”, Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii.
 
Program jest skierowany do mieszkańców Katowic , którzy chcieliby poprawić swoją sytuację na rynku pracy poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych. Działania zaplanowane w projekcie obejmują wsparcie mieszkańców poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej - Wełnowiec - Józefowiec i Dąb, prowadzenie pracy socjalnej, Programu Aktywności Lokalnej w Zawodziu, usług aktywnej integracji, kompleksowego wsparcia osób borykających się z problemem uzależnień oraz Klubu Integracji Społecznej. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego realizuje usługi w ramach Klubu Integracji Społecznej, które obejmują wparcie w postaci wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju społecznego, konsultacji z doradcą zawodowym, warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego, treningów motywacyjnych i wsparcia psychologicznego, oraz podnoszenia lub nabywania nowych umiejętności poprzez szkolenia i staże zawodowe.
 

Cele projektu


Głównym celem całego projektu zwiększenie zdolności do zatrudnienia, integracji społeczno-zawodowej oraz poprawa funkcjonowania społecznego mieszkańców Katowic wywodzących się z grup i środowisk doświadczających wykluczenia społecznego bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. m.in. osób bezdomnych, bezrobotnych i biernych zawodowo, uzależnionych, z problemami opiekuńczo-wychowawczym, poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym.
Bezpośrednim celem Klubu Integracji Społecznej jest przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności społecznej, rozwinięcie lub wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej, a także zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Wszystkie podejmowane działania będą miały na celu wyrównywanie szans poprzez wspieranie w rozwoju osób chcących powrócić na rynek pracy i mających plany na zmianę swojego życia zawodowego i społecznego.

Działania w ramach Klubu Integracji Społecznej proponowane w ramach projektu:

  • Zajęcia z doradcą zawodowym,
  • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
  • Trening umiejętności społecznych,
  • Trening motywacyjny,
  • Warsztaty z budowania postawy przedsiębiorczej,
  • Indywidualne konsultacje z psychologiem,
  • Kursy podnoszące umiejętności ( np. komputerowe)
  • Szkolenia zawodowe,
  • Staże pracy.

 

Źródło finansowania:
Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa, budżetu Miasta Katowice i środków własnych Partnera.

Wartość projektu:
Wartość całego projektu: 4 834 406,32
Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 109 245,37 zł.

Wartość projektu Klub Integracji Społecznej
551 165 zł, w tym 455 970 zł w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 95 195 zł w ramach wkładu własnego.

Koordynator projektu: Maria Mol-Grabowska
kontakt: telefon 503 895 451
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

5 loga ueM.G.


Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Wzorem poprzednich lat, od 04 maja 2016r. rozpoczynamy nowy projekt adresowany dla seniorów pt. „Senior dla seniora”. Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 i dla uczestników jest całkowicie bezpłatny.

Jakie są założenia projektu?
Projekt zakłada, że adresatami zadania publicznego będą osoby zaliczane do kategorii 60+
z terenu woj. śląskiego, z miast Katowice, Siemianowice Śląskie i Czeladź. Uczestnikami będą seniorzy, którzy wyrażają zainteresowanie udziałem w szeregu działań o charakterze edukacyjno – rozwojowym, a także deklarującymi gotowość do prowadzenia działań wspierających seniorów ze społeczności lokalnych w/w miast. Projekt zakłada przygotowanie 36 osób (3 grupy po 12 osób - po jednej grupie z każdego miasta) przyszłych liderów-seniorów, rekrutujących się z Klubów Seniora, NGO działających na rzecz seniorów a także osób niezrzeszonych. Ich przygotowanie będzie stanowić bazę do prowadzenia dalszych działań w społeczności lokalnej ukierunkowanej na zorganizowaniu, testowym przeprowadzeniu inicjatyw, które będą podlegać również konsultacjom społecznym, realizacji inicjatyw, które docelowo potencjalnie będą stanowić stały element wsparcia seniorów
z lokalnej społeczności. Seniorzy ci będą stanowić bezpośrednią grupę docelową projektu. Przeszkoleni liderzy będą organizować zajęcia, wydarzenia oraz inne inicjatywy
o charakterze cyklicznym i długoterminowym, które wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb
i wiążą się z oczekiwaniami tej grupy społecznej. Przewiduje się realizację inicjatyw, w które włącza się również seniorzy z lokalnej społeczności – min. 44 osoby. Łącznie w projekcie wparciem objętych będzie razem 80 osób z grupy wiekowej 60+.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Adresatami działań projektu są osoby wieku 60 lat i więcej (60+) z terenu województwa śląskiego, z miast: Katowice, Siemianowice Śl., Czeladź.


Jakie działania przewidziano?
W ramach projektu „Senior dla seniora”w pierwszej fazie realizacji działania, przygotowana zostanie grupa liderów, którzy skupią wokół siebie i prowadzonych przez siebie różnorodnych inicjatyw, innych seniorów. Osoby te otrzymają gruntowne przeszkolenie, poprzez udział w następujących warsztatach: motywacyjnych, współpracy w zespole, kompetencji interpersonalnych, jak zostać skutecznym liderem lokalnym oraz planowania i realizacji inicjatyw lokalnych- miniprojektów na rzecz osób 60+.


Drugą fazę realizacji działania będą stanowiły konsultacje społeczne ukierunkowane na skonsultowanie głównie z lokalną społecznością seniorów zaplanowanych inicjatyw oraz możliwości ich realizacji w danym środowisku lokalnym, w szczególności pod kątem posiadanych lokalnych zasobów. W ramach tej fazy zostaną utworzone Kawiarenki,
po 2 kawiarenki w każdym mieście - w sumie zostanie utworzonych 6 Kawiarenek.

W ramach tej fazy projektu przewidziano realizację inicjatyw lokalnych-miniprojektów,
o różnorodnych profilach, np. rekreacyjno – ruchowym, animacji kulturalno – plastycznej, dbania o zdrowie i sposób odżywiania, bezpieczeństwa i przeciwdziałania przestępstwom, bank czasu i samopomoc i in. stosownie do oczekiwań uczestników.


Efektem końcowym projektu będą Seminaria prezentujące dobre praktyki - działanie ma na celu prezentację rezultatów projektu i inicjatyw realizowanych przez uczestników - dobrych praktyk. Seminaria będą również ukierunkowane na promowanie działań skierowanych do seniorów w szczególności w zakresie samoorganizacji i samopomocy. Na seminarium podjęta zostanie również dyskusja dotycząca możliwości włączenia zrealizowanych inicjatyw jako propozycji inicjatyw lokalnych czy propozycji do budżetu obywatelskiego.
Dodatkowo w ramach seminariów będą prowadzone debaty i konsultacje z udziałem władz lokalnych i mieszkańców Śląska.

Jakie warunki muszą spełnić kandydaci do projektu, oprócz przynależności do grupy wiekowej 60+?
Oczekujemy, że kandydaci do projektu będą osoby, które lubią uczyć się nowych rzeczy, mają rozwinięte umiejętności społeczne i są zmotywowane do aktywności społecznej na rzecz innych seniorów ze swojego otoczenia. Szczególnie ta ostatnia motywacja jest dla nas istotna, bowiem projekt przewiduje, że przeszkolone w projekcie osoby, staną się liderami, którzy będą organizować zajęcia, wydarzenia, inicjatywy, które wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb i wiążą się z oczekiwaniami tej grupy społecznej.


Jak się zgłosić chęć udziału w projekcie?
Wystarczy się z nami skontaktować i poinformować nas o tym, wykorzystując jeden
z dostępnych sposobów:
- Osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00-13.00, odwiedzając nas
w Katowicach (biuro Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Kościuszki 44/4)
- Telefonicznie dzwoniąc pod numer: (32) 253 80 21.
- e-mailem pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wszystkie osoby, które zgłoszą się do nas i spełniają w/w wymagania wezmą udział
w procedurze rekrutacyjnej do projektu.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Projekty w realizacji


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

miejski osrodek rozwoju spolecznego


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

damy rade klub integracji spolecznej


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Zakończony projekt


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 MOPS Włącz się


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

senior dla seniora


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Instytut wspiera 1%