The Global Language System®

zaświadcza, że

Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

 z siedzibą w Katowicach
przy ul. Kościuszki 44/4

  uzyskał status

Ośrodka Egzaminacyjnego TGLS

  w związku ze spełnieniem wymogów organizacyjnych
i technicznych do przeprowadzania sesji egzaminacyjnych TGLS

 Certyfikat w wersji

AL