Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493
Klub Integracji Społecznej w ramach projektu "Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95
Klub Integracji Społecznej jest częścią projektu „Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”, Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii.
 
Program jest skierowany do mieszkańców Katowic , którzy chcieliby poprawić swoją sytuację na rynku pracy poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych. Działania zaplanowane w projekcie obejmują wsparcie mieszkańców poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej - Wełnowiec - Józefowiec i Dąb, prowadzenie pracy socjalnej, Programu Aktywności Lokalnej w Zawodziu, usług aktywnej integracji, kompleksowego wsparcia osób borykających się z problemem uzależnień oraz Klubu Integracji Społecznej. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego realizuje usługi w ramach Klubu Integracji Społecznej, które obejmują wparcie w postaci wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju społecznego, konsultacji z doradcą zawodowym, warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego, treningów motywacyjnych i wsparcia psychologicznego, oraz podnoszenia lub nabywania nowych umiejętności poprzez szkolenia i staże zawodowe.
 

Cele projektu


Głównym celem całego projektu zwiększenie zdolności do zatrudnienia, integracji społeczno-zawodowej oraz poprawa funkcjonowania społecznego mieszkańców Katowic wywodzących się z grup i środowisk doświadczających wykluczenia społecznego bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. m.in. osób bezdomnych, bezrobotnych i biernych zawodowo, uzależnionych, z problemami opiekuńczo-wychowawczym, poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym.
Bezpośrednim celem Klubu Integracji Społecznej jest przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności społecznej, rozwinięcie lub wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej, a także zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Wszystkie podejmowane działania będą miały na celu wyrównywanie szans poprzez wspieranie w rozwoju osób chcących powrócić na rynek pracy i mających plany na zmianę swojego życia zawodowego i społecznego.

Działania w ramach Klubu Integracji Społecznej proponowane w ramach projektu:

  • Zajęcia z doradcą zawodowym,
  • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
  • Trening umiejętności społecznych,
  • Trening motywacyjny,
  • Warsztaty z budowania postawy przedsiębiorczej,
  • Indywidualne konsultacje z psychologiem,
  • Kursy podnoszące umiejętności ( np. komputerowe)
  • Szkolenia zawodowe,
  • Staże pracy.

 

Źródło finansowania:
Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa, budżetu Miasta Katowice i środków własnych Partnera.

Wartość projektu:
Wartość całego projektu: 4 834 406,32
Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 109 245,37 zł.

Wartość projektu Klub Integracji Społecznej
551 165 zł, w tym 455 970 zł w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 95 195 zł w ramach wkładu własnego.

Koordynator projektu: Maria Mol-Grabowska
kontakt: telefon 503 895 451
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

5 loga ueM.G.