Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493
Projekt „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego”

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

5 loga ue

Projekt „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego” jest realizowany w formule partnerskiej. Liderem projektu jest miasto Sosnowiec natomiast partnerami są: Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

6 loga ich troje

 Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projekt skierowany jest do mieszkańców dzielnic: Kazimierz Górniczy orz Juliusz w Sosnowcu w związku z wytycznymi Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Celem projektu jest podniesienie poziomu zdolności do samoorganizacji, aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców dzielnic: Kazimierz Górniczy i Juliusz w ramach PAL na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności problemów dotykających osoby korzystające ze wsparcia MOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparciem objętych zostanie 124 osoby wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji, szczególnie kobiety opiekujące się dzieckiem, osoby po 50 roku życia z niskim poziomem kwalifikacji zawodowych lub niskim poziomem wykształcenia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby ze znacznymi deficytami społecznymi) poprzez realizację działań integrujących lokalną społeczność, budujących tożsamość i spójność społeczną, aktywizujących społecznie i zawodowo osoby bezrobotne. Jednocześnie prowadzone są zajęcia edukacyjne i animacyjne dla dzieci i młodzieży.
Działania Instytutu Współpracy i partnerstwa Lokalnego; warsztaty aktywizacyjne, treningi umiejętności społecznych, konsultacje edukacyjne z zakresu orientacji zawodowej, prowadzenie Programu Aktywności Lokalnej, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy, staże u pracodawców,

Wartość projektu: 906 460, 31

Rekrutacja do projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu;
Punkt Terenowy Nr 6 - Zespół "Klimontów"
41-200 Sosnowiec, ul. Dobrzańskiego 99
tel. 32 296 98 18; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pracownik socjalny: Magdalena Gawrońska

D.P.