Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493
Od Wolontariatu Do Zatrudnienia

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Od Wolontariatu Do Zatrudnienia

 

OKRES REALIZACJI: od 01.03.2005 r. do 31.05.2005


CEL PROJEKTU:

1. Ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia poprzez wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych będących wolontariuszami w sieci Klubów Pomocy Koleżeńskiej "Praca" oraz aktywizacja bezrobotnych poprzez pracę woluntarystyczną w Klubach. Projekt skierowany był do 180 osób, z czego 80 osób to osoby bezrobotne zaangażowane już w pracę woluntarystyczną w Klubach Pomocy Koleżeńskiej, natomiast pozostałe osoby zostały uczestnikami projektu w trakcie organizowanych spotkań rekrutacyjnych.
2. Zmobilizowanie osób do działalności woluntarystycznej, zgodnie z zasadą: "pomagając innym pomagasz sobie".

ZASIĘG TERYTORIALNY:

Projekt wdrażany był niemal w całym województwie Śląskim, natomiast główne centra realizacji programu znajdowały się w Katowicach, Bytomiu, Rybniku, Częstochowie i Łaziskach Górnych.

ZAKŁADANE REZULTATY:

Ukończenie przez min.90 osób szkolenia obejmującego tematykę "Wsparcia Koleżeńskiego", podpisanie umów wolontariackich przy KPK "Praca", przeszkolenie z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, przeszkolenie z zakresu zakładania spółdzielni socjalnych, uzyskanie przez 35 bezrobotnych zatrudnienia na otwartym rynku pracy, podjecie działalności gospodarczej przez 5 osób bezrobotnych oraz zwiększanie szans w zdobywaniu zatrudnienia i pomoc tym osobom

UCZESTNICY:

Osoby powyżej 25 roku życia, zarejestrowane w PUP i pozostające bez zatrudnienia mniej niż 2 lata.