PROJEKT: "Opracowanie i wdrożenie programu budowania partnerstwa na rzecz tworzenia Klubów Integracji Społecznej"

 


OKRES REALIZACJI:

listopad-grudzień 2005

CELE:

Zbudowanie mocnego i trwałego partnerstwa na rzecz powstania i skutecznego funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w wybranych miastach województwa śląskiego.

ZASIĘG TERYTORIALNY:

województwo śląskie

ZAKŁADANE REZULTATY:

Opracowanie metodologii Programu Lokalnego Rozwoju Społecznego w oparciu o metodologię Modelu Partnerstwa Lokalnego; wdrożenie Program w sześciu gminach; wypracowanie innowacyjnego modelu powoływania i budowania mechanizmów funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej, który może być rozwiązaniem także dla innych województw, nie tylko tych, w których działają Kluby Pomocy Koleżeńskiej "Praca"; animowanie grup samopomocowych w Katowicach, Rybniku, Tychach, Łaziskach Górnych, Siemianowicach Śl., Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Kobiórze; przeprowadzenie kursu komputerowego oraz szkolenia z zakresu zakładania spółdzielni socjalnych w których łącznie wzięło udział 43 osoby.

UCZESTNICY:

94 przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej i rynku pracy, instytucje rynku pracy, pomocy społecznej, edukacji, liderów lokalnych oraz 43 osoby pozostające bez zatrudnienia.

Oferta dla samorządu dotycząca warsztatów wdrażania KIS-u

Plik do pobrania: