Projekt: "Wsparcie doradcze, szkoleniowe i informacyjne Klubów Pomocy Koleżeńskiej "Praca" działających w województwie śląskim na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

 

OKRES REALIZACJI:

Czerwiec - grudzień 2005

CELE:

Wsparcie wolontariuszy i liderów działających w Klubach Pomocy Koleżeńskiej Praca w formie szkoleń oraz poradnictwa informacyjnego.

ZASIĘG TERYTORIALNY:

Województwo śląskie

ZAKŁADANE REZULTATY:

Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów; wydanie biuletynu informacyjnego; opracowanie i przeprowadzenie ankiety monitorującej potrzeby i działalność Klubów

UCZESTNICY:

65 wolontariuszy Klubów.