Projekt: "Punkty Pomocy Koleżeńskiej"

OKRES REALIZACJI:

wrzesień 2005 - czerwiec 2006

CELE:

Zmiana sytuacji zawodowej osób bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Beneficjenci projektu objęci zostali szkoleniem z zakresu pomocy koleżeńskiej a także specjalistycznym wsparciem zespołu ds. outplacementu (psycholog, doradca zawodowy, telemarketer).

Czytaj więcej: Punkty Pomocy Koleżeńskie

Projekt "Kluby Integracji Społecznej jako jedna z form zatrudnienia socjalnego"

 

OKRES REALIZACJI:

Od 1 czerwca do 31 października 2005r. Klub Integracji Społecznej dofinansowany jest przez Ministerstwo Polityki Społecznej.

CEL PROJEKTU:

Uruchomienie Klubu Integracji Społecznej w Katowicach przy Instytucie Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, który działać będzie w oparciu o metodologię Wsparcia Koleżeńskiego.

Czytaj więcej: Kluby Integracji Społeczne

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%