Od Wolontariatu Do Zatrudnienia

 

OKRES REALIZACJI: od 01.03.2005 r. do 31.05.2005


CEL PROJEKTU:

1. Ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia poprzez wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych będących wolontariuszami w sieci Klubów Pomocy Koleżeńskiej "Praca" oraz aktywizacja bezrobotnych poprzez pracę woluntarystyczną w Klubach. Projekt skierowany był do 180 osób, z czego 80 osób to osoby bezrobotne zaangażowane już w pracę woluntarystyczną w Klubach Pomocy Koleżeńskiej, natomiast pozostałe osoby zostały uczestnikami projektu w trakcie organizowanych spotkań rekrutacyjnych.
2. Zmobilizowanie osób do działalności woluntarystycznej, zgodnie z zasadą: "pomagając innym pomagasz sobie".

Czytaj więcej: Od Wolontariatu Do Zatrudnienia

PROJEKT: Kontynuacja Projektu "Od wolontariatu do zatrudnienia"
w ramach programu "Bezrobocie -> co robić?"

 


OKRES REALIZACJI: od 1 marca 2005 do 31 lipca 2005r.

Pierwszy etap realizacji projektu (marzec - maj) finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach działania 1.3 SPO RZL. Drugi etap projektu finansowany był ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych "Bezrobocie - co robić"

CEL PROJEKTU:

Propagowanie wolontariatu zgodnie z modelem "Wsparcia Koleżeńskiego" jako narzędzia aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.

Czytaj więcej: Bezrobocie co robić

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%