Projekt: "Punkty Pomocy Koleżeńskiej"

OKRES REALIZACJI:

wrzesień 2005 - czerwiec 2006

CELE:

Zmiana sytuacji zawodowej osób bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Beneficjenci projektu objęci zostali szkoleniem z zakresu pomocy koleżeńskiej a także specjalistycznym wsparciem zespołu ds. outplacementu (psycholog, doradca zawodowy, telemarketer).


ZASIĘG TERYTORIALNY:


Bytom, Chorzów, Jaworzno, Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze, powiat mikołowski.


ZAKŁADANE REZULTATY:


Utworzenie 39 Punktów Pomocy Koleżeńskiej, umeblowanie oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy z podłączeniem do Internetu. W każdym z Punktów rotacyjnie zatrudnieni będą beneficjenci projektu (273 osoby) na okres 6 miesięcy w ramach przygotowania zawodowego. Punkty te świadczą usługi informacyjne i poradnicze dla osób bezrobotnych w dzielnicach miast i gminach. Beneficjenci będą objęci specjalistycznym wsparciem zespołu ds. outplacementu oraz będą mieli możliwość zaprezentowania swoich dokonań i umiejętności poprzez system promocji "Portfolio - Kandydaci na najlepszych pracowników".


UCZESTNICY:


Osoby bezrobotne pozostające bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy.


PODSUMOWANIE PROJEKTU:

Plik do pobrania: