Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493
Wsparcie i Rozwój Sieci

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

PROJEKT: Wsparcie i rozwój sieci samopomocowej Klubów Pomocy Koleżeńskiej i Klubów Integracji Społecznej działających w województwie śląskim na rzecz osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.OKRES REALIZCJI:

od 1 kwietnia do 31 grudnia 2006r.

CEL:


Cel projektu jakim była pomoc osobom długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ich reintegracji z rynkiem pracy i społecznością lokalną dzięki wsparciu i rozwojowi sieci samopomocowej Klubów Pomocy Koleżeńskiej i Klubów Integracji Społecznej -został zrealizowany między 1 kwiernia 2006 a 31 grudnia 2006. Projekt dofiannsowany został z budzetu województwa śląskiego


Szczegółowe cele zostały zrealizowane w następującym stopniu:

  • Wsparta została oferta Klubów Pomocy Koleżeńskiej "Praca" i Klubów Integracji Społecznej o usługi profesjonalistów i specjalistów rynku pracy: psychologa, doradcy, którzy wspierali wolontariuszy w ich działaniach na rzecz osób bezrobotnych, oraz prowadzili poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy. dotychczas bowiem w Klubach działali zwykle sami wolontariusze bez profesjonalnego wsparcia. Wsparta została oferta Klubów o usługi prawnika, który doradzali bezrobotnym w zakresie zakładania działalności gospodarczej i zakładania spółdzielni socjalnych. Psycholog realizował także cykl psychologicznych warsztatów wyjazdowych prowadzonych lokalnie w Klubach. Udział w spotkaniach i warsztatach pomógł osobom bezrobotnym w: kształtowaniu postaw pro społecznych, nabywaniu przez nich umiejętności pracy w grupie, podejmowaniu działań o charakterze społecznym, wolontarystycznym, radzeniu sobie ze stresem i w sytuacjach trudnych, nauczeni się efektywniejszych metod poszukiwania pracy.
  • Udzielono wsparcia także samym wolontariuszom działających w Klubach na rzecz osób bezrobotnych poprzez cykl psychologicznych wyjazdów warsztatowych. Przeszkolono 81 nowych potencjalnych wolontariuszy na pięciu zorganizowanych przez Instytut kursach. Szkolenie te są warunkiem uzyskania certyfikatu Kolegi Doradcy, który umożliwia prowadzenie działalności samopomocowej i poradniczej w Klubie. Ich efektem było podpisanie 43 umów wolontariackich. Dalsze 30 umów podpisano z wolontariuszami, którzy odbyli szkolenia w latach wcześniejszych. Łącznie w okresie realizacji projektu podpisano 73 umowy wolontariacie. Odbyły się także szkolenia udoskonalające pracę wolontariuszy i liderów Klubów z zakresu pisania projektów oraz zakładania spółdzielni socjalnych. Liderzy Klubów wykonywali swoje zadania animacji grup samopomocowych i środowiska lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w 17 Klubach i 4 KIS-ach
  • W dalszych ciągu rozwijano instytucjonalizację sieci Klubów Pomocy Koleżeńskiej "Praca" w oparciu o standardy funkcjonowania Klubów Integracji Społecznej. Zbudowano zintegrowany systemu pośrednictwa pracy, wymiany ofert pracy między Klubami Pomocy Koleżeńskiej w województwie śląskim i 39 Punktów Pomocy Koleżeńskiej, oraz 10 Urzędami Pracy w Bytomiu, Chorzowie, Jaworznie, Katowicach, Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach, Zabrzu, powiecie mikołowskim. Dokonano aktualizacji bazy danych o Klubach, wolontariuszach oraz zestawiono godzin dyżurów w poszczególnych klubach i opublikowano tą bazę w Internecie www.partnerstwo.org.pl. Monitorowano pracę Klubów. Odbyły się seminaria nt. idei Klubów Integracji Społecznej w Katowicach, Jaworznie i Jastrzębiu Zdroju skierowane do przedstawicieli samorządu, instytucji rynku pracy i NGO. Promowano ideę Klubów, Punktów Pomocy Koleżeńskiej "Praca" i Klubów Integracji Społecznej w mediach lokalnych i regionalnych jako jednej z alternatywnych form przeciwdziałania bezrobociu, upowszechnianie idei Wsparcia Koleżeńskiego

Rezultaty projektu:

Rezultatem realizacji zadania była poprawa efektywności funkcjonowania Klubów Pomocy Koleżeńskiej i Klubów Integracji Społecznej działających w ramach sieci wsparcia i doradztwa koleżeńskiego w woj. śląskim.
W ramach funkcjonowania sieci udzielono bezpłatnych usług doradczych przez doradcy zawodowego, konsultacji psychologicznych. Z poradnictwa koleżeńskiego w zakresie rynku pracy skorzystało w bieżącym okresie 232 osoby bezrobotne, które zgłosiły się do Instytutu. Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 128 osób. Z poradnictwa doradcy zawodowego skorzystało 56 osób bezrobotnych. Z poradnictwa w zakresie prawa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i zakładania spółdzielni socjalnych skorzystało 46 bezrobotnych. Ze szkoleń specjalistycznych dla wolontariuszy - zakładanie spółdzielni socjalnych i pisanie projektów skorzystało łącznie 52 osoby. Przeszkolono łącznie 81 nowych wolontariuszy. Podpisano łącznie 73 umowy wolontariackie, a wolontariusze ci zasili szeregi klubowiczów, utworzyli także nowy Klub w Zawierciu. Liderzy i wolontariusze mieli możliwość wymiany doświadczeń, oraz skorzystania z indywidualnych konsultacji i superwizji, w ramach spotkań których przeprowadzono 4.

Co najmniej 1907 osób bezrobotnych otrzymało poradę, wsparcie i możliwość uzyskania oferty pracy w sieci Klubów Pomocy Koleżeńskiej "Praca" i Klubów Integracji Społecznej prowadzonej przez Instytut. Co najmniej 286 z tych osób znalazło pracę w trakcie realizacji projektu. Zorganizowano 14 psychologicznych warsztatów wyjazdowych, w których wzięło udział łącznie 125 osób bezrobotnych i wolontariuszy. Ich efekty miękkie to: zwiększenie kompetencji interpersonalnych bezrobotnych, zwiększenie umijetności radzenia sobie ze stresem, wypaleniem w pracy z ludźmi, planowania strategicznego i współpracy w grupie. Kursy komputerowe i językowe ukończyło 51 osób.
Zorganizowano 3 spotkania - seminaria nt. idei tworzenie Klubów Integracji Społecznej we współpracy z samorządem. Brało w nich udział łącznie 40 osób - przedstawicieli administracji samorządowej, instytucji rynku pracy, władz miast, gmin i powiatów, organizacji pozarządowych i naszych wolontariuszy. Promocja inicjatyw opartych na idei Pomocy Koleżeńskiej mała miejsce także w radiu i prasie lokalnej. Opracowano 3 projekty dofinansowania istniejących Klubów: w Katowicach, Jastrzębiu i Chorzowie.