Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Partnerzy


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 

Ośrodek Egzaminacyjny TGLS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Etapy realizacji Programu wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego na poziomie powiatowym

ETAP 1 - Prezentacja Modelu Partnerstwa Lokalnego i spotkanie ze Starostami w każdym regionie
Cel: prezentacja Modelu Partnerstwa Lokalnego, omówienie projektu regionalnej struktury wdrażania programu, roli i zadań Specjalistów Partnerstwa Lokalnego, kryteriów doboru instytucji i osób do uczestnictwa w szkoleniu, harmonogramu działań i kosztów szkoleń.
Uczestnicy: Starostowie, Ambasada USA, IWiPL

Miejsce: Konwent Starostów

ETAP 2 - Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego zaprasza zgłoszonych kandydatów na Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego do uczestnictwa w pięciodniowym szkoleniu z zakresu Lokalnego Ożywienia Gospodarczego.

Cel: przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących inicjowania i realizowania warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego;
 • Zapoznanie uczestników z założeniami i metodologią prowadzenia warsztatów ożywienia gospodarczego w lokalnej społeczności (analiza czynnikowa składników gospodarczych; cztery zasady ożywienia gospodarczego; tworzenie propozycji projektów gospodarczych, ocena propozycji projektów)
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi elementami Public Relations niezbędnymi do rozpoczęcia organizacji warsztatów w społeczności lokalnej (kampania lobbyingowa, organizacja spotkań i szkoleń, współpraca z mediami, komunikat prasowy, komunikacja wewnętrzna)
 • Nabycie przez uczestników umiejętności niezbędnych do praktycznego zastosowania metodologii w swojej społeczności.

Uczestnicy: kandydaci na Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego zgłoszeni przez Starostwa lub inne powiatowe instytucje rynku pracy.

Miejsce: ośrodek szkoleniowy z danego województwa

Czas: według harmonogramu podanego poniżej

Prowadzący: Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego przy współpracy z Regionalnymi Specjalistami Partnerstwa Lokalnego.

ETAP 3 - Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego zaprasza zgłoszonych kandydatów na Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego do uczestnictwa w pięciodniowym szkoleniu z zakresu Szybkiego Reagowania.

Cel: przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących koordynowania działań i usług świadczonych na rzecz osób zwalnianych i ich rodzin oraz organizowania wsparcia środowiskowego dla osób zwalnianych, długotrwale bezrobotnych i ich rodzin.
 • Zapoznanie uczestników ze specyfiką funkcjonowania Zespołów Przystosowania Zawodowego oraz z założeniami Programu Wsparcia Koleżeńskiego.
 • Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do zakładania i monitorowania Zespołów Przystosowania Zawodowego (prowadzenie wstępnych przygotowań do założenia Zespołu; zakładanie Zespołu; organizowanie pracy Zespołu; świadczenie usług; monitorowanie i ewaluacja działań).
 • Zapoznanie uczestników ze specyfiką prowadzenia szkoleń dla uczestników Programu Wsparcia Koleżeńskiego w oparciu o podręcznik dla trenera.


Uczestnicy: kandydaci na Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego zgłoszeni przez Starostwa lub inne powiatowe instytucje rynku pracy.

Miejsce: ośrodek szkoleniowy z danego województwa

Czas: według harmonogramu podanego poniżej

Prowadzący: Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego przy współpracy z Regionalnymi Specjalistami Partnerstwa Lokalnego

ETAP 4 - Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego zaprasza zgłoszonych kandydatów na Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego do uczestnictwa w pięciodniowym szkoleniu z zakresu Szybkiego Startu.

Szkolenie z Szybkiego Startu w IV turze Programu odbędzie się tylko w jednym z województw. Uczestnikami szkolenia będą osoby chętne do uczestnictwa zgłoszone spośród wszystkich Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego z czterech województw.

Cel: przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących tworzenia programów szkoleń zawodowych dostosowanych do potrzeb stanowiska pracy; wypracowanie koncepcji wdrażania Modelu w województwie przy udziale Regionalnych i Powiatowych SPL.

 • Zapoznanie uczestników z filozofią metody „Szybkiego Startu”;
 • Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do praktycznego stosowania metody „Szybkiego Startu” w praktyce (analiza stanowiskowa, tworzenie programów szkoleniowych, ewaluacja postępów etc.);
 • Przygotowanie metodyczne uczestników do prowadzenia szkoleń i prelekcji dla partnerów rynku pracy z zakresu zastosowań metody „Szybkiego Startu” w praktyce.
W ostatnim dniu szkolenia lub po zakończeniu cyklu szkoleń organizowana jest uroczystość podpisania listów intencyjnych dotyczących realizacji programu pomiędzy Marszałkiem Województwa i Ambasadorem USA oraz porozumień pomiędzy Marszałkiem Województwa, a Starostami uczestniczącymi w programie.

Uczestnicy: kandydaci na Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego zgłoszeni spośród wszystkich Specjalistów z czterech województw.

Miejsce: ośrodek szkoleniowy z wybranego województwa

Czas: według harmonogramu podanego poniżej

Prowadzący: Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego przy współpracy z Regionalnymi Specjalistami Partnerstwa Lokalnego

ETAP 5 - Wdrażanie metodologii Modelu Partnerstwa Lokalnego w oparciu o sieć Specjalistów Partnerstwa Lokalnego w województwie.

 • Zakłada się, że w składzie sieci Specjalistów Partnerstwa Lokalnego znajdą się osoby, które będą posiadały następujące umiejętności:
 • trenera;
 • specjalisty w określonej dziedzinie;
 • koordynatora działań;
 • rzecznika.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA POWIATÓW

 

Z województw: podlaskiego, lubuskiego, warmińsko - mazurskiego, podkarpackiego.

Szkolenia dla Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego realizowane są odrębnie dla każdego województwa - z wyjątkiem szkolenia Szybki Start, który w IV turze Programu realizowany jest tylko w jednym województwie dla osób zgłoszonych spośród Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego z czterech województw.

Województwo podkarpackie
10 -14 maj - Lokalne Ożywienie Gospodarcze
14 -18 czerwiec - Szybkie Reagowanie

Województwo warmińsko - mazurskie
4 - 8 maj 2004 - Lokalne Ożywienie Gospodarcze
31 maj - 4 czerwiec 2004 - Szybkie Reagowanie

Województwo lubuskie
10 - 14 maj 2004 - Szybkie Reagowanie
31 maj - 4 czerwiec 2004 - Lokalne Ożywienie Gospodarcze

Województwo podlaskie
4 - 8 maj 2004 - Szybkie Reagowanie
14 - 18 czerwiec 2004 - Lokalne Ożywienie Gospodarcze

Województwa: podlaskie, lubuskie, warmińsko - mazurskie, podkarpackie
5 - 9 lipiec 2004 - Szybki Start

KRYTERIA DOBORU OSÓB NA SZKOLENIA DLA POWIATOWYCH SPECJALISTÓW PARTNERSTWA LOKALNEGO

Starosta zaprasza na cykl trzech szkoleń od jednej do trzech osób z powiatu spośród poniższych instytucji:
 1. Zarządu Powiatu (Członek Zarządu ds. gospodarczych);
 2. Wydział Promocji, Rozwoju, i Strategii Powiatu;
 3. Związki zawodowe oraz sekcje szkoleniowe;
 4. Agencja Rozwoju Lokalnego;
 5. PUP, PCPR;
 6. lokalne agencje pracy;
 7. organizacje pozarządowe wspierające osoby bezrobotne, rozwój gospodarczy oraz wzmacniające konkurencyjność przedsiębiorstw;
 8. instytucje biznesowe, okołobiznesowe.
a) wiedzę merytoryczną z zakresu:
 • rozwoju gospodarczego;
 • rozwoju lokalnej społeczności;
 • rynku pracy;
 • pomocy społecznej;
 • funduszy pomocowych;
 • pozyskiwania środków;
 • pisania programów;
b) doświadczenie we współpracy z gminami i powiatami;

c) cechy, predyspozycje i zdolności:
 • zdolności trenerskie;
 • otwartość i kreatywność;
 • umiejętność prowadzenia grupy;
 • zdolności organizacyjne;
 • umiejętność budowania relacji partnerskich;
 • zdolności interpersonalne;
 • komunikatywność

ROLA I ZADANIA POWIATOWEGO SPECJALISTY PARTNERSTWA LOKALNEGO

w odniesieniu do potencjalnych problemów gosp. lokalnej społeczności, pracowników i przedsiębiorstw

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Projekty w realizacji


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

miejski osrodek rozwoju spolecznego


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

damy rade klub integracji spolecznej


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Zakończony projekt


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 MOPS Włącz się


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

senior dla seniora


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Instytut wspiera 1%