REALIZACJA PROGRAMU WDRAŻANIA MODELU PARTNERSTWA LOKALNEGO NA TERENIE POLSKI

(poziom regionalny i powiatowy)

 
IV tura

województwa: podlaskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie
MODEL REGIONALNY PARTNERSTWA LOKALNEGO