Etapy realizacji Programu wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego na poziomie regionalnym

ETAP 1 - Prezentacja Modelu Partnerstwa Lokalnego i spotkanie z partnerami w każdym regionie
Cel: prezentacja Modelu Partnerstwa Lokalnego, omówienie projektu regionalnej struktury wdrażania programu, roli i zadań Specjalistów Partnerstwa Lokalnego, kryteriów doboru instytucji i osób do poszczególnych części Modelu, harmonogramu działań i kosztów szkoleń.

Czytaj więcej: Poziom regionalny programu

 

W ramach programu podejmowano współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami funkcjonującymi na trzech poziomach: krajowym, wojewódzkim i lokalnym (powiatowym / gminnym). Kluczowymi partnerami krajowymi były następujące instytucje: Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Polityki Społecznej, Ambasada USA, Związek Powiatów Polskich [1]. Wielu spośród innych partnerów aktywnie włączało się w te działania programu, które odpowiadały specyfice swojej pracy. Na uwagę zasługuje udział przedstawicieli UKIE w prowadzeniu warsztatów informacyjnych dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego z zakresu programów unijnych. Krajowe instytucje partnerskie reprezentowane były w Radzie Krajowej, której pełny skład przedstawiony jest poniżej.

Czytaj więcej: Partnerzy programu

 

RAPORT KOŃCOWY z PROGRAMU WDRAŻANIA MODELU PARTNERSTWA LOKALNEGO
czerwiec 2002 - wrzesień 2004


INSTYTUT WSPÓŁPRACY
I PARTNERSTWA
LOKALNEGO

DEPARTAMENT PRACY
USA

Pełna wersja raportu:

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%