Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493
Pro Bonus

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

W okresie maj 2007 do marzec 2008 Instytut realziował dwa projekty których celem było podwyzszenie kwalifikacji pracowników Instytutu. Pierwszy projekt nosił nazwę: Udział Pana Mariusza Urbanka w organizowanym przez Ośrodek Szkolenia Informatycznego Demo indywidualnym kursie z zakresu projektowania stron www w systemach PHP, Mysql, Flash,CMS (Joomla) oraz z obsługi programów CorelDraw i PhotoShop.

Drugi projekt nosił nazwę: Udział Pana Mateusza Eichnera, psychologa i trenera w szkoleniu z zakresu mediacji organizowanym przez Polski Instytut Ericksonowski, filia w Katowicach. Dzieki szkoleniom Pan Mariusz uzyskał wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia stron www i grafiki komputerowej, natomiast Pan Mateusz uzyskał kwalifikacje mediatora i ukończył kurs psychoterapii ericksonowskiej.

Program Pro Bonus-dotacje szkoleniowe dla pozarządowych instytucji rynku pracy jest finansowany ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 w ramach Priorytetu Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej w Działaniu Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy.Celem Programu jest wzmocnienie pozarządowych instytucji rynku pracy i zwiększenie ich roli w działaniach na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

http://frso.pl