Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnych szkoleniach dla instruktorów sportu zapraszamy na stronę projektu www.instruktorzysportu.pl