Projekt „Od Hobby do nowego zawodu” realizowany był w okresie od 01 sierpnia 2011 roku do 09 lipca 2012 roku, w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP2) – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

W ramach projektu przeszkolono 164 beneficjentów. 89 beneficjentów na instruktorów rekreacji ruchowej: 41 kobiet , 48 mężczyzn i 75 beneficjentów na instruktorów sportu: 27 kobiet i 48 mężczyzn.

Rezultatem projektu było powstanie 5 dyscyplin rekreacji ruchowej: Trener personalny; Współczesne formy wzmacniające; Współczesne formy cardio, dance, aerobik & step; Wspinaczka sportowa i Wrotkarstwo i 5 dyscyplin sportu: Pływanie; Tenis ziemny; Lekkoatletyka; Narciarstwo biegowe oraz Wspinaczka sportowa.

W ramach projektu szkolenia obejmowały część ogólną i część specjalistyczną, a kończyły się egzaminem dający uprawnienia państwowe. Rezultatem było otrzymanie przez 86 beneficjentów legitymacji potwierdzające uzyskanie kwalifikacji, bioracych udział w kursach na instruktorów rekreacji ruchowej i 71 beneficjentów biorących udział w kursach na instruktorów sportu, legitymacji potwierdzające uzyskanie kwalifikacji.

Ponadto każdy uczestnik zobowiązany był w ramach projektu odbyć 20 h praktykę instruktorską i uczestniczyć w dwudniowych, wyjazdowych warsztatach rozwoju zawodowego.
 
Autor: A.L.

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%