• Andrzej Tomeczek – socjolog, ekspert w zakresie badań społecznych, rozwoju społecznego oraz budowania partnerstw.

 • Anna Leszek – Kierownik projektów realizowanych przez IWiPL, magister pedagogiki resocjalizacyjnej, specjalista pomocy psychologicznej i interwencji systemowej w rodzinie, pośrednik pracy, doradca ds. pracy, specjalista ds. rozliczeń PFRON i zamówień publicznych.

 • Barbara Jastrzębska - kierownik biura, pośrednik pracy, specjalista ds. rozliczania projektów.

 • Dariusz Polakowski – ekonomista, organizator pomocy społecznej, doradca zawodowy. Ekspert w zakresie budowania partnerstw lokalnych oraz współpracy międzysektorowej.

 • Ewa Gliwicka - Pedagog, specjalista z zakresu zarządzania projektami społecznymi, budowania partnerstw, aktywizowania lokalnych społeczności i tworzenia przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej; specjalista outplacementu, ekspert z zakresu problematyki budowania systemów wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Ewa Muszczak – psycholog, doradca zawodowy, trener, specjalista ds. uzależnień. Autorka licznych projektów dla osób wykluczonych społecznie.

 • Ewa Petryczko - Pośrednik pracy, ekonomista, licencjonowany doradca zawodowy i pośrednik pracy specjalizujący się w udzielaniu pomocy absolwentom szkól wyższych i osobom niepełnosprawnym.

 • Edward Haśnik – ekonomista, informatyk.

 • Franciszek Ręka - Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, specjalista komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem. Trener w zakresie Human Resources i zarządzania projektami. Ekspert z zakresu wsparcia spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej.

 • Halina Murzyn - księgowa, trener z zakresu finansów.

 • Jacek Majewski – trener, specjalista w zakresie współpracy międzysektorowej oraz z przedsiębiorcami.

 • Jacek Siatkowski - Dr Jacek Siatkowski - specjalista marketingu terytorialnego, komunikacji społecznej i public relations oraz zarządzania projektami współfinansowanymi przez UE

 • Jadwiga Piechocka – prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy.

 • Janusz Kwitecki – filolog, specjalista w zakresie współpracy międzynarodowej.

 • Jolanta Wojtala - Specjalista ds. ubezpieczeń

 • Krzysztof Hus – prawnik, specjalista w zakresie dialogu społecznego, partnerstwa lokalnego.

 • Lidia Kocur - psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, koordynator ds. realizacji projektów systemowych.

 • Mariola Rokita – Surówka – ekspert w zakresie tworzenia programów i projektów realizowanych przesz IWiPL.

 • Mariusz Urbanek - Pracownik biurowy, Informatyk – projektowanie i zarządzanie stron internetowych www.mariusz.pol-media.com

 • Mateusz Eichner - psycholog, doradca zawodowy, trener. Autor licznych projektów oraz opracowań eksperckich z zakresu integracji społecznej.

 • Olgierd Konieczny – socjolog, trener, autor licznych projektów.

 

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%