Andrzej Tomeczek – Prezes IWiPL, socjolog, ekspert w zakresie badań społecznych, rozwoju społecznego oraz budowania partnerstw.


Ewa Muszczak – Członek Zarządu IWiPL, psycholog, doradca zawodowy, trener, specjalista ds. uzależnień. Autorka licznych projektów dla osób wykluczonych społecznie.


Olgierd Konieczny – Członek Zarządu IWiPL, socjolog, trener, autor licznych projektów.


 

Krzysztof Hus - Przewodniczący Komisji


Janusz Kwitecki - członek podstawowego zespołu realizującego programy rynku pracy US DOL w województwie śląskim i małopolskim, jeden z założycieli Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, tłumacz języka angielskiego.


Ewa Gliwicka - członek


.

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%