Andrzej Tomeczek – Prezes IWiPL, socjolog, ekspert w zakresie badań społecznych, rozwoju społecznego oraz budowania partnerstw.


Ewa Muszczak – Członek Zarządu IWiPL, psycholog, doradca zawodowy, trener, specjalista ds. uzależnień. Autorka licznych projektów dla osób wykluczonych społecznie.


Olgierd Konieczny – Członek Zarządu IWiPL, socjolog, trener, autor licznych projektów.