Krzysztof Hus - Przewodniczący Komisji


Janusz Kwitecki - członek podstawowego zespołu realizującego programy rynku pracy US DOL w województwie śląskim i małopolskim, jeden z założycieli Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, tłumacz języka angielskiego.


Ewa Gliwicka - członek


.