Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95
Dokument ten w postaci Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest ważnym opracowaniem umożliwiającym stworzenie warunków dla rozwoju społeczności lokalnej. Rozwój ten winien być powiązany ze wzmocnieniem kapitału społecznego oraz respektowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Proces tworzenia strategii w myśl dyrektyw krajowych i unijnych winien być przeprowadzony w sposób partycypacyjny. Eksperci IWiPL gotowi są wspomóc gminę, powiat w procesie aktualizacji strategii proponując metodologię i niezbędne zasoby do jej sporządzenia. Oferujemy także konsultacje dla kadr Ośrodka oraz doradztwo w przypadku samodzielnego opracowania dokumentu przez pracowników jednostek pomocy społecznej.