Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493
W ramach współpracy z jednostkami pomocy społecznej oferujemy:

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95
 • realizację instrumentów aktywnej integracji w ramach projektów systemowych POKL
 • szkolenia – treningi ukierunkowane na rozwój kompetencji interpersonalnych, zawodowych, społecznych dla klientów pomocy społecznej
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników pomocy społecznej pracujących bezpośrednio z grupami wykluczonymi społecznie ( w tym szkolenia przygotowujące osoby do pełnienia roli asystenta rodziny, trenera pracy)
 • konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego oraz rozwiązywania problemów psychologicznych
 • pośrednictwo pracy
 • organizację Klubu Integracji Społecznej, jako pakietu usług reintegracji społeczno –zawodowej
 • zorganizowanie Programu Centrum Aktywności Lokalnej lub współpraca przy realizacji instrumentów aktywnej integracji
 • kompleksowe szkolenia dla wolontariuszy pracującymi z różnymi grupami osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dysponujemy również bazą wolontariuszy
 • prowadzenie ewaluacji realizowanych projektów
 • opracowanie filmu promującego projekt lub działania jednostki pomocy społecznej
 • wsparcie w tworzeniu / aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych