Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach (partner projektu) informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego”. Projekt realizowany jest wspólnie z miastem Sosnowiec (lider projektu), w ramach  osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno–zawodowego społeczności lokalnych – ZIT; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. W szkoleniach uczestniczyć będą pozostający bez pracy mieszkańcy dzielnic: Kazimierz Górniczy orz Juliusz w Sosnowcu. Zakres zamówienia (tematy szkoleń i przewidywana liczba uczestników) w załączonym dokumencie „ROZEZNANIE RYNKU - szacowanie wartości zamówienia_1”. Na informacje zwrotne czekamy do końca sierpnia 2019r. (na załączonym formularzu).
 
Do pobrania:

Załącznik 1 - (formularz oszacowania)
Załącznik 2 - (ROZEZNANIE RYNKU)

5 loga ue
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

O.K.

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%