Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia – zaproszenie do oszacowania zamówienia

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95
Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach (partner projektu) informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego”. Projekt realizowany jest wspólnie z miastem Sosnowiec (lider projektu), w ramach  osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno–zawodowego społeczności lokalnych – ZIT; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. W szkoleniach uczestniczyć będą pozostający bez pracy mieszkańcy dzielnic: Kazimierz Górniczy orz Juliusz w Sosnowcu. Zakres zamówienia (tematy szkoleń i przewidywana liczba uczestników) w załączonym dokumencie „ROZEZNANIE RYNKU - szacowanie wartości zamówienia_1”. Na informacje zwrotne czekamy do końca sierpnia 2019r. (na załączonym formularzu).
 
Do pobrania:

Załącznik 1 - (formularz oszacowania)
Załącznik 2 - (ROZEZNANIE RYNKU)

5 loga ue
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

O.K.