Ogłoszenie procedury wyboru wykonawcy szkoleń dla uczestników projektu „Od bezdomności do samodzielności-asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.2.1.

Kolejna grupa uczestników projektu zakończyła etap pracy z doradcą zawodowym. W związku z tym Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego rozpoczął procedurę wyboru wykonawców szkoleń dla uczestników projektu. Poszukujemy wykonawców szkoleń dla co najmniej 17 osób, z 9 różnych tematów:

 • Kurs komputerowy i obsługa urządzeń biurowych
 • Pracownik budowlany
 • Manager spółdzielni socjalnej
 • Pomoc kuchenna (z książeczką i minimum sanitarnym)
 • Pracownik gospodarczy - konserwator
 • Pracownik ochrony
 • Spawanie MIG-MAG
 • Sprzątanie (+minimum sanitarne)
 • Kierowca wózków jezdniowych (z wymianą butli i elementami gospodarki magazynowej)

Instytucje szkoleniowe mogą zgłaszać swoje oferty do 18 lipca do godziny 14. Proszę o zapoznanie się z dokumentacją zamówienia oraz zapraszamy do złożenia oferty na całość zamówienia lub na te szkolenia, które odpowiadają profilowi Państwa działalności. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub potrzebują więcej informacji, zapraszam do kontaktu.

Poniżej zamieszczono szczegółową dokumentację ofertową (plik PDF) oraz dodatkowo formularze oferty i wymagane oświadczenia w wersji edytowalnej (word).


Do pobrania:

W ramach procedury udzielenia zamówienia na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu

 

Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
z siedzibą w Katowicach (40-048), przy ulicy Kościuszki 44/4,

realizujący projekt pn.: „Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie – Praca – Sukces”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie oferty cenowej (cena brutto) na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu

Do pobrania:

 • Ramowy plan szkoleń pobierz
 • Przykładowy harmonogram szkoleń zawodowych w podziale na miesiące pobierz
 • Zapytanie ofertowe pobierz
 • Formularz oferty wykonawcy pobierz
 • Oświadczenie oferenta o braku powiązań z Beneficjentem pobierz
 • Wykaz wykonywanych usług przez Oferenta pobierz
W ramach procedury udzielenia zamówienia na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu
Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
z siedzibą w Katowicach (40-048), przy ulicy Kościuszki 44/4,

realizujący projekt pn.: „Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym –
Zdrowie – Praca – Sukces”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie oferty cenowej (cena brutto) na
przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu
Do pobrania:

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

senior dla seniora

 

 

Jesteśmy w portalu

 

Instytut wspiera 1%