W ramach procedury udzielenia zamówienia na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu

 

Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
z siedzibą w Katowicach (40-048), przy ulicy Kościuszki 44/4,

realizujący projekt pn.: „Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie – Praca – Sukces”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie oferty cenowej (cena brutto) na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu

Do pobrania:

  • Ramowy plan szkoleń pobierz
  • Przykładowy harmonogram szkoleń zawodowych w podziale na miesiące pobierz
  • Zapytanie ofertowe pobierz
  • Formularz oferty wykonawcy pobierz
  • Oświadczenie oferenta o braku powiązań z Beneficjentem pobierz
  • Wykaz wykonywanych usług przez Oferenta pobierz
W ramach procedury udzielenia zamówienia na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu
Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
z siedzibą w Katowicach (40-048), przy ulicy Kościuszki 44/4,

realizujący projekt pn.: „Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym –
Zdrowie – Praca – Sukces”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie oferty cenowej (cena brutto) na
przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu
Do pobrania:

 Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

z siedzibą w Katowicach (40-048), przy ulicy Kościuszki 44/4,
realizujący projekt „Akademia Skutecznego Mentoringu”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki,
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.1. Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,
zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie oferty cenowej (cena brutto) na
prowadzenie kursów językowych


Do pobrania:

Autor: P.B.

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

senior dla seniora

 

 

Jesteśmy w portalu

 

Instytut wspiera 1%