Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
z siedzibą w Katowicach (40-048), przy ulicy Kościuszki 44/4,
realizujący projekt „Akademia Skutecznego Mentoringu”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki,
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.1. Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,
zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie oferty cenowej (cena brutto) na
świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych.
 
Do pobrania:

Autor: P.B.

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego (Zamawiający)

 

  z siedzibą w Katowicach (40-048), przy ulicy Kościuszki 44/4,
realizujący projekt „Od hobby do nowego zawodu”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Podziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

 

zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na świadczenie usług szkoleniowych w ww. projekcie.

 

Pełny opis zapytania:

 

Autor: A.L.

 

Lp. Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia zapytania Data składania ofert Dokumenty do pobrania
1 Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych 28.09.2011 07.10.2011
2 Prowadzenie kursów językowych 02.11.2011 10.11.2011
3 Świadczenie usług szkolenia komputerowego 02.11.2011 10.11.2011
4 Wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą cateringową 07.11.2011 17.11.2011
5 Świadczenie usług transportowych 07.11.2011 17.11.2011
6 Świadczenie usług szkolenia komputerowego 19.12.2011 29.12.2011
7 Wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą cateringową 19.12.2011 30.12.2011
8 Prowadzenie kursów językowych 13.01.2012 27.01.2012
9 Wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą cateringową 10.02.2012 27.02.2012
10 Prowadzenie kursów językowych 10.02.2012 27.02.2012
11 Prowadzenie kursów językowych 10.02.2012 27.02.2012
12 Świadczenie usług szkolenia komputerowego 10.02.2012 27.02.2012
13 Wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą cateringową 23.04.2012 16.05.2012

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%