Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/plugins/system/securitycheck/securitycheck.php on line 493

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/libraries/cms/application/cms.php on line 464
O nas
Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach jest organizacją pozarządową o charakterze non profit, która specjalizuje się w realizacji usług z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej. Misją Stowarzyszenia jest tworzenie lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju zatrudnienia, promowanie społecznej aktywności oraz partycypacji społecznej, tworzenie warunków dla rozwoju społeczno - gospodarczego oraz budowanie otwartego na zmiany społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie od początku działalności realizuje zadania z zakresu integracji społecznej i zawodowej przy użyciu innowacyjnych metod pracy z osobami wykluczonymi społecznie i społecznościami lokalnymi (Kluby Integracji Społecznej, metodologia Wsparcia Koleżeńskiego, Outplacement Środowiskowy, Model Partnerstwa Lokalnego, Ekonomia Społeczna, Coachng). Posiadamy doświadczenie we współpracy z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi zdobyte podczas realizacji projektów oraz programów z zakresu szeroko rozumianej aktywnej polityki społecznej. Na gruncie regionalnym współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie realizacji projektów i przedsięwzięć skierowanych do osób podlegających marginalizacji społecznej.
Specjalizujemy się w pomocy grupom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: kobiety samotnie wychowujące dzieci, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne. Trzon naszej kadry stanowią: psychologowie, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni posiadający wieloletnie doświadczenie w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz odpowiednie przygotowanie akademickie. Zespół Instytutu tworzą osoby pracujące metodą projektową, korzystające z aktywnych, warsztatowych narzędzi edukacyjnych oraz stosujących indywidualne podejście do beneficjentów.
Współpracujemy z Ośrodkami akademickimi m.in. Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach czy Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Prowadziliśmy badania dotyczące partnerstw lokalnych w obszarze integracji społecznej. Realizowaliśmy projekty i programy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz Ośrodków Pomocy Społecznej. Prowadzimy działania o zasięgu krajowymi i międzynarodowym. Instytut realizował wizyty studyjne z Norwegami –VOX Education Institute oraz z kilkukrotnie z Rosją –Karelian Resource Centre of NGO. Celem tych wizyt była wzajemna wymiana doświadczeń w obszarze edukacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.